5-strunové basgitary

0 € 2 995 €

Značka: LAKLAND
J/J Chi-Sonic snímače, pasív, 22 pražcov,jaseň

Značka: MARUSZCZYK
Basgitara Maruszczyk Paddock 4,5,6 strun, singlecut

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jaseň, Krk javor, 21przžcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, telo jaseň, krk javor, 21 pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,telo jaseň, krk javor, 24 praž., VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jaseň, Krk javor, 21praž,VTC,P/Jsnímače

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, telo jaseň, krk javor, 22 pražcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jelša,Krk palisa, 24praž.VTC,soapbar

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jelša, Krk mahagon, 21przžcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, Telo jelša, Krk palis., 21 pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, Telo jelša, Krk palis., 21 praž., VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jelša, Krk palis, 21praž,VTC,P/Jsnímače

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, telo jelša, krk palis, 22 pražcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,jelša/javor, 20 praž, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,jaseň/javor, 20 praž, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,jelša/javor, 20 praž, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,jaseň/javor, 20 praž, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,jelša/palisander, 20 praž, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,jaseň/palisander, 20 praž, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jaseň,Krk javor, 24praž.VTC,soapbar

Značka: LAKLAND
Bartolini MK-1, aktív, 22 pražcov, jaseň