Ochrana osobných údajov

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a beriem na vedomie, že mám práva v ňom uvedené, predovšetkým právo podať námietky proti priamemu marketingu.