IDR - SÉRIA INŠTALAČNÉ A VIACÚČELOVÉ MIXÁŽNE PULTY

Značka: ALLEN & HEATH
24 vstupov, 16 výstupov Switch Pack

Značka: ALLEN & HEATH
8-výstupový analógový expander pre IDR