Sadowsky

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jaseň,Krk javor, 24praž.VTC,soapbar

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jelša,Krk palisa, 24praž.VTC,soapbar

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jelša,Krk palisa, 24praž.VTC,soapbar

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jaseň,Krk javor, 24praž.VTC,soapbar

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jaseň, Krk javor, 21przžcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jaseň, Krk javor, 21przžcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jelša, Krk mahagon, 21przžcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jelša, Krk mahagon, 21przžcov,VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, Snimače JJ Sad.,telo jaseň, krk javor

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jelša, Krk palisa, 21pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jelša, Krk palisa, 21pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,telo jaseň, krk javor, 24 praž., VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky PB,Telo jaseň, Krk javor, 21praž,VTC,P/Jsnímače

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, telo jaseň, krk javor, 21 pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,telo jaseň, krk javor, 24 praž., VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jaseň, Krk javor, 21praž,VTC,P/Jsnímače

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass,Telo jelša, Krk palisa, 21pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky PB,Telo jelša, Krk palis, 21praž,VTC,P/Jsnímače

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, Telo jelša, Krk palis., 21 pražcov, VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky Jazz Bass, Telo jelša, Krk palis., 21 praž., VTC

Značka: SADOWSKY
Sadowsky JB,Telo jelša, Krk palis, 21praž,VTC,P/Jsnímače